Socijalni rad obuhvaća vođenje evidencije i dokumentacije korisnika, prijem i otpust korisnika, rad u timu na razini koordinacije, pripreme i vođenja te multidisciplinarnog rada u timu s korisnicima, potom individualni i grupni rad s korisnicima, rad s obitelji te edukacija, informiranje, zaštita prava i interesa korisnika u suradnji s različitim dionicima.