Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. U našem Centru osigurava se pružanje socijalnih usluga korisnicima kojima je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje dr.životnih potreba. Smještaj se priznaje osobi s invaliditetom, odnosno osobama s intelektualnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada isto nije moguće skrb osigurati u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi.

Prijem i otpust korisnika provodi se u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi temeljem rješenje o priznavanju prava na socijalnu uslugu centra za socijalnu skrb ili ugovora o pružanju socijalnih usluga.
Nadležni centar za socijalnu skrb dostavlja zahtjev za socijalnu uslugu smještaja. O prijemu i otpustu korisnika odlučuje Komisija za prijam i otpust korisnika.
Kriteriji kojima valja udovoljiti da bi se ostvario smještaj u ovu ustanovu u pravilu su određeni:
• vrstom i stupnjem intelektualnog oštećenja;
• funkcionalnošću lokomotornog sustava (nepokretne osobe);
• uvjetima života i življenja u obitelji;
• drugim posebnim i individualnim osobinama.
Procjenu potreba svakog korisnika provodi stručno osoblje u suradnji s korisnikom, roditeljima/skrbnicima te nadležnim centrom za socijalnu skrb. Stručni radnici prate korisnika intenzivno mjesec dana, zatim ga uključuju u tretman zajedno s ostalim korisnicima