Centar za rehabilitaciju Samaritanac Split, osnivač kojeg je vlada Republike Hrvatske, započeo je s radom 1995. godine. Od tada pa do današnjeg dana, najveća briga su nam naši korisnici i njihovi što bolji životni uvjeti. Nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih čini sve što je potrebno da bi održali dostignutu razinu kvalitete života i rada Centra. Društvene prilike i pad standarda u društvenoj zajednici nužno se odražava i na naš status pa bi nam svaka pomoć donatora bila dobrodošla.

Sa zahvalnošću,

Korisnici i radnici Centra za rehabilitaciju Samaritanac Split

Kontakti:

Čiril – Metodova 14a

21000 Split

Telefoni: 487-171; 486-429

Fax: 487-169

e-mail: samaritanac.split@gmail.com

OIB: 60945415147

IBAN:

Web: www.samaritanac.hr