Centar se ustrojava kao jedinstvena organizacijska cjelina, a poslovi se obavljaju po stručnim cjelinama pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

– njega, briga o zdravlju i psihosocijalna rehabilitacija

– računovodstvo i knjigovodstvo, kuhinja, praonica, održavanje čistoće, vozač – ložač – kućni majstor.

 

Upravno vijeće 

Centrom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima 5 članova koje čine 3 člana predstavnika osnivača, 1  predstavnik radnika zaposlenih u Centru i 1 roditelj ili skrbnik korisnika Centra. Članove Upravnog vijeća imenuje osnivač i to na način da sam imenuje svoje predstavnike, predstavnika radnika na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru sukladno odredbama Zakona o radu, a predstavnika roditelja ili skrbnika korisnika na prijedlog svih roditelja ili skrbnika korisnika Centra.

Dodatni terapijski sadržaji

Uz ponudu osnovnih životnih usluga pružamo dodatne sadržaje koji se odnose na kvalitetno osmišljavanje slobodnog vremena prilagođeno individualnim potrebama svakog korisnika: slavljenje rođendana, slavljenje velikih blagdana, prigodne tematske proslave, šetnje u grad i prirodu, izlet van mjesta stanovanja dva puta godišnje, susreti sa školskom djecom i mladima, sudjelovanje na važnim događanjima drugih sličnih ustanova…

Stručno vijeće

Stručno vijeće Centra sastavljeno je od socijalne radnice, medicinskih sestara, fizioterapeuta i radnog terapeuta. Sastanci se održavaju najmanje jednom mjesečno, a na njima se revidira cjelokupni rad s korisnicima.

Vanjski suradnici

Liječnici specijalisti: psihijatri, kirurzi, neurolozi, ortopedi i drugi prema potrebi korisnika; dom zdravlja, bolnica, ljekarne, HZZO, Službenice milosrđa, vjerski vrtić Dobri, osnovne i srednje škole, Županija, Grad, ortopedske kuće, ustanove slične našoj, udruge, vjerske zajednice…