Centar skrbi o korisnicima kod kojih dominiraju teži stupnjevi mentalnog i tjelesnog oštećenja. Kako se radi o udruženim sindromima fizioterapijski pristup je cjelovit tj. pristupa korisniku kao jedinstvenoj cjelini a ne samo segmentu koji zahtjeva određeni postupak.