Vizija Centra

Svaka osoba sa mentalnim oštećenjem ima sposobnosti za napredak, stoga je vizija Centra omogućiti zadovoljenje sveukupnih potreba korisnika u svim sferama života.

Misija Centra

Misija Centra je podizanje kvalitete života osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, te senzibilizacija lokalne zajednice.